טיפול בבעיות התנהגות של כלבים

רועה אוסטרלי מאולף

טיפול בבעיות התנהגות של כלבים הוא תחום הדורש ידע וניסיון רב מצדו של המאלף. הטיפול חייב להיות מכוון למקור הבעיה, תוך כדי טיפול בתסמינים. 

מבחינתי, "בעיית התנהגות" של כלב היא כל התנהגות לא רצויה על ידי הבעלים.

דוגמאות לבעיות התנהגות נפוצות: 

 

בכל המקרים, לפני תחילת הטיפול יתבצע אבחון. אחריו, יעמדו לרשותכם הידע והניסיון הרב שצברתי במהלך השנים.